Left Right
Dariusz Szyndler

Dariusz Szyndler

Adwokat

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykonuje zawód adwokata od 1993 r. Początkowo w ramach samodzielnie prowadzonej kancelarii adwokackiej a następnie w ramach spółki adwokackiej.

Z dniem 1 czerwca 2012 r. powrócił do pierwotnej formuły prowadzenia samodzielnie kancelarii.

Współtworzył Towarzystwo Właścicieli Domów i Nieruchomości w Poznaniu , był arbitrem Stałego Sądu Polubownego przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa w Poznaniu. Jest wykładowcą Okręgowej rady Adwokackiej w Poznaniu , prowadzi wykłady przygotowawcze dla kandydatów na aplikację adwokacką organizowane przez Wydawnictwo Prawnicze Beck w Warszawie.
Do jego klientów należeli m.in. TM Pressa w Bolechowie , RKS Buszówko, Fabryka Pojazdów Szynowych – H. Cegielski s – ka z o.o. w Poznaniu.
Bronił w głośnych sprawach karnych m.in. prywatyzacji Szpitala w Puszczykowie, był obrońcą w sprawach lustracyjnych a także w sprawach dotyczących zniesławień za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Ponadto specjalizuje się w sprawach lokalowych , dotyczących nieruchomości oraz spadkowych. Reprezentuje strony w sprawach rodzinnych ( rozwody , alimenty , podziały majątku ).